Menu

Contributie

De contributie bedraagt € 50,= per jaar. Degene die in de tweede helft van het jaar als lid wordt toegelaten, is de helft verschuldigd van de jaarlijkse contributie.