Menu

Activiteiten

VVJ Actualiteiten Vastgoedrecht 2023
donderdag 19 januari 2023

Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Programma
09.45 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 17.00 uur Programma
17.00 uur Afslutiende borrel

Aanmelding/kosten
Leden verzoeken wij aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging. Deze wordt begin december verzonden.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 250,00 excl. btw. (introducés betalen €350,00 excl. btw.). Leden hebben voorrang op introducés indien er door Covid-19 maatregelen minder mensen kunnen deelnemen. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken vooraf (is 5 januari 2023). Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2023:
(onder voorbehoud)

- donderdag 20 april: ALV en Studiemiddag (3 PO-punten)
- donderdag 8 juni: Studiemiddag (3 PO-punten)

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 13 t/m donderdag 15 juni 2023: PROVADA, RAI Amsterdam