Menu

Activiteiten


Studiemiddag: donderdag 23 juni 2022

Onderwerp Studiemiddag: Zakenrechtelijke vormgeving van vastgoed ('juritectuur')

Spreker: mr. dr. P. (Pernille) van der Plank.

Op deze bijeenkomst komt aan de orde de goederenrechtelijke structurering van vastgoedinnovaties. Dit wordt ook wel 'juritectuur' genoemd: de jurist als architect van de juridische omgeving. Aandacht wordt onder andere besteed aan nieuwe ontwikkelingen en waar dit de grenzen raakt van onze Burgerlijk Wetboek. Tevens worden enkele actualiteiten, voorbeeld projecten en recente publicaties behandeld (o.a. ten aanzien van drijvend wonen).

Over de spreker: Pernille van der Plank is als universitair docent werkzaam aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht, is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, maakt deel uit van de Denktank Governance drijvende steden en is adviseur bij Houthoff. Tevens geeft zij verschillende cursussen op het gebied van het goederenrecht. Ze is in 2016 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een proefschrift met de titel 'Natrekking door onroerende zaken'.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Het programma luidt als volgt:

13.30 - 14.00 uur Ontvangst
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing 
15.30 - 16.00 uur pauze 
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing 
Vanaf 17.30 uur Borrel 

Aanmelding/kosten
Leden verzoeken wij aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging. De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00), exclusief btw. Leden hebben voorrang op introducés indien er door Covid-19 maatregelen minder mensen kunnen deelnemen.
Niet-leden kunnen aanmeldingen via deze link.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 9 juni 2022. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2022:
donderdag 15 september 2022

Deze dag is verplaats van januari naar september. 

Het programma luidt als volgt:

09.45 - 10.30 uur Ontvangst
10.30 - 10.40 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.40 - 11.40 uur Actualiteiten Fiscaliteit, dr. A. (Aad) Rozendal, adviseur RSM 
11.40 - 12.40 uur Actualiteiten Omgevingsrecht (o.a. Varkens in Nood, Stikstof, Nevele en de stand van zaken van de Omgevingswet), mr. dr. D. (Daan) Korsse, Soppe Gundelach
12.40 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur Actualiteiten Huurrecht, mr. E.H.H. (Egbert) Schelhaas, Holla Advocaten
14.30 - 15.30 uur Actualiteiten Goederenrecht, Prof. mr. drs. J.W.A. (Jan) Biemans, hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel recht, en verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van Universiteit Utrecht.
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.00 uur Actualiteiten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en universitair docente aan de Rijksuniversiteit Groningen
17.00 uur Afsluitende borrel (indien de maatregelen dit toestaan)

Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Aanmelding/kosten
Leden verzoeken wij aan te melden via de inschrijflink in hun (op 17 juni verzonden) persoonlijke uitnodiging. Niet leden kunnen aanmelden via deze link. De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 250,00 (introducés betalen € 350,00). Leden hebben voorrang op introducés indien er door Covid-19 maatregelen minder mensen kunnen deelnemen. 

Covid-19 maatregelen
Wij houden ons aan de eventueel geldende richtlijnen en adviezen. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken vooraf. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

DATA VERDERE VVJ BIJEENKOMSTEN:
(onder voorbehoud)

- donderdag 17 november: Studiemiddag (3 PO-punten)
- donderdag 19 januari: Actualiteitendag Vastgoedrecht 2023 (5 PO-punten)
- donderdag 20 april: ALV en Studiemiddag (3 PO-punten)

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl
Let op: vanwege Covid-19 kunnen we uitwijken naar een andere locatie.

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Donderdag 19 mei: Jurist Doet WAT.
- Vrijdag 10 juni: Lustrumcongres van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), Groningen ((5 PO-punten). Zie voor meer informatie en het programma www.vhacongres.nl . VVJ-leden kunnen zich inschrijven via de inschrijflink voor VHA-leden en bij opmerkingen noteren dat u VVJ-lid bent. U kunt dan deelnemen tegen het ledentarief (€295,00 i.p.v. €395,00 voor het gehele dagprogramma inclusief lunch en borrel). 
- Dinsdag 14 t/m donderdag 16 juni: PROVADA, RAI Amsterdam