Activiteiten

VVJ STUDIEMIDDAG 
"Contracteren met de Architect":
donderdag 22 november 2018

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Dilemma’s tussen Opdrachtgever en Architect bij het aangaan en uitvoeren van een ontwerpopdracht. Over artistieke vrijheid, exploitatierecht en eigendom, persoonlijkheidsrechten, ontwerpfouten en aansprakelijkheid, en natuurlijk de DNR 2011 en hoe daarmee in de praktijk om te gaan.’

Coert Verkuijl, architect en manager operations bij KCAP Architects & Planners in Rotterdam schetst enkele dilemma’s uit de praktijk.

Bas van Schouwenburg, advocaat en partner bij Dentons Boekel in Amsterdam, belicht de juridische kant.

Het publiek zorgt voor het debat.

Programma (onder voorbehoud):

13.30 - 13.55 uur: Ontvangst en registratie met broodjes

13.55 - 14.00 uur: Welkomstwoord van de voorzitter/bestuurslid van de VVJ

14.00 - 15.30 uur: 1e deel lezing

15.30 - 16.00 uur: Pauze

16.00 - 17.30 uur: 2e deel lezing

Vanaf 17.30 uur: Borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven via deze link.
Indien u per email een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beter aanmelden via de link in de uitnodiging. Uw gegevens zijn dan al (grotendeels) ingevuld.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 8 november 2018. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

VOOR UW AGENDA:

- donderdag 17 januari 2019: VVJ Actualiteitendag

DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2019:

- donderdag 11 april (+ALV)
- donderdag 13 juni
- donderdag 19 september
- donderdag 21 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

DONDERDAG 11 OKTOBER
CONFERENTIE HUURRECHT ACTUALITEITEN: VAN PRIVACY TOT BLOCKCHAIN

Organisator: Den Hollander uitgeverij

Locatie: Kasteel De Wittenburg, Wassenaar
Tijden: 12.00 - 18.00 uur
VVJ-leden ontvangen een korting op de deelnameprijs en betalen €425,00 in plaats van het reguliere tarief van €495,00. Meer informatie en aanmelden: www.denhollander.info