Menu

Activiteiten

VVJ ALV EN STUDIEMIDDAG
donderdag 20 april 2023

Onderwerp: De Omgevingswet

De kogel is door de kerk: de Omgevingswet treedt per 1 januari a.s. in werking. Hanneke Ellerman en Anita Nijboer van Six Advocaten vertellen wat de nieuwe wet voor verandering brengt voor procedures en inhoud van vergunningen en plannen.
 
Locatie 
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl
 
Programma
12.30 - 13.00 uur Ontvangst met lunch deelnemers ALV
13.00 - 13.45 uur Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden VVJ)

13.45 - 13.55 uur Ontvangst met koffie/thee
13.55 - 14.00 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
14.00 - 15.30 uur Eerste deel lezing
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur Tweede deel lezing
17.30 uur Afsluitende borrel
 
Aanmelding
Aanmelden kan via deze link. Wij verzoeken VVJ-leden aan te melden via de inschrijflink in hun persoonlijke uitnodiging die zij per e-mail hebben ontvangen. 

Over de sprekers:
Hanneke Ellerman is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over veelal complexe bestemmingsplan- en vergunningenprocedures ten behoeve van bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen en de daarbij aan de orde zijnde milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten. Hanneke heeft daarnaast ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties.

Anita Nijboer heeft bijna 20 jaar ervaring als advocaat omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, bodembescherming, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid). Zij begeleidt overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebieds-ontwikkelingsprojecten, de realisering van woningen en kantoorgebouwen, grote Wm-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. 


Kosten
De kosten voor deelname bedragen voor leden van de VVJ slechts € 150,00 excl. btw.. Introducés betalen €225,00 excl. btw. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken vooraf (is 6 april 2023). Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2023:
(onder voorbehoud)

- donderdag 8 juni: Studiemiddag (3 PO-punten)

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 13 t/m donderdag 15 juni 2023: PROVADA, RAI Amsterdam