Menu

Activiteiten

 


VVJ digitale Studiemiddag: donderdag 15 april 2021

Onderwerp: "WKO-contracten: over het ontwerp, de bouw en de exploitatie en contractuele en zakenrechtelijke vormgeving"

Dit betreft een digitale cursus via ZOOM van 14.00 tot 17.30 uur (inclusief pauze en tijd voor het beantwoorden van enkele toetsvragen*).

In het kader van duurzame vastgoedontwikkelingen zijn warmte-koude opslagsystemen als bronnen voor duurzame energie niet meer weg te denken. En hoewel de systemen al jaren worden toegepast levert de contractering hierover toch vaak de nodige hoofdbrekens. Projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren zullen voor de keuze staan de warmte-koudeopslag zelf te beheren of over te dragen aan een gespecialiseerde partij. Welke risico’s zijn er verbonden aan deze keuze? Welke vormen van uitbesteden zijn en waar loop je tijdens de uitwerking tegen aan?

Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan belangrijke juridische aspecten van een WKO structuur, bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een WKO-installatie. Uiteraard komt ook de zakenrechtelijke vormgeving uitgebreid aan de orde. En wat als de systemen toch niet zo duurzaam blijken te functioneren als gehoopt?

Bas van Schouwenburg en Martin Daverschot zullen met een kritische blik de mogelijkheden bespreken en blikken vooruit op de ontwikkelingen op de markt.

Het programma luidt als volgt:
13.40 - 14.00 uur Inlog Zoom door deelnemers (u wordt in de wachtruimte geplaatst) 
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing  
15.30 - 15.45 uur pauze 
15.45 - 17.15 uur 2e deel lezing  
17.15 - 17.30 uur *Beantwoorden toetsvragen / einde bijeenkomst

Over de sprekers:

Bas van Schouwenburg is advocaat en partner bij Dentons Europe LLP in Amsterdam. Hij richt zich op de bouwsector en is specialist in complexe bouwprojecten. Bas is met zijn team door Legal 500 2020 gerankt in tier 2, “Bas van Schouwenburg has experience with building practice, which allows him to quickly understand and respond to the legal context of the issue. This ensures efficient handling of the issue. The essence of the matter is so quickly on the table.” en in Chambers 2020 als leading individual in Construction "He is somebody who can listen perfectly to my technical point of view and translate it into formal contract language. I like working with him because he is very good at framing what we do in contracts." Bas doceert regelmatig bij IBR, AvdR en in house en is lid van de redactieraad van het tijdschrift Bouwrecht.

Martin Daverschot is toegevoegd notaris en partner bij Dentons Europe LLP in Amsterdam. Hij richt zich op de vastgoedpraktijk en houdt zich veel bezig met het opzetten van, en adviseren over, zakenrechtelijke structuren. Als zodanig wordt hij vaak betrokken bij bouwprojecten waarbij onderwerpen als erfpacht, opstalrecht en splitsingen in appartementsrechten een rol spelen. Martin is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Zakenrecht en is regelmatig spreker bij cursussen en seminars.

Inschrijving
Persoonlijke leden kunnen zich inschrijven via de uitnodiging die zij hebben ontvangen. De gegevens zijn dan al voor u ingevuld. U kunt zich inschrijven via deze link. Het maximaal aantal deelnemers is 100, waarbij VVJ-leden voorrang hebben op deelname van introducés.

Bevestiging deelname
U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail en separaat een factuur op het door u aangegeven e-mailadres. Enkele dagen voorafgaand aan de cursus ontvangt u een link naar de Zoom-bijeenkomst en instructies m.b.t. het inloggen. 

Kosten
De kosten voor deelname aan deze digitale bijeenkomst bedragen voor u als lid van de VVJ slechts €100,00 (introducés betalen €200,00).

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 8 april 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid). U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling.

*Bewijs van Deelname / toetsvragen
Om in aanmerking te komen voor een bewijs van deelname ontvangt u direct na de cursus per e-mail (kijk ook in uw ongewenste e-mails) een formulier met enkele toetsvragen. U dient dit direct na de cursus in te vullen. De link blijft tot een half uur na de cursus geopend. Indien uw antwoorden op de toetsvragen voldoen, dan ontvangt u binnen twee weken een bewijs van deelname. 

Let op: indien wij uw antwoorden op de toetsvragen niet (tijdig) ontvangen, dan kunnen wij u GEEN bewijs van deelname toesturen!
Bent u advocaat? Het invullen van de toetsvragen is een eis van de NOvA om in aanmerking te komen voor de punten bij afstandsonderwijs.
Bent u (kandidaat)notaris? Uw presentie geven wij achteraf door aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Om de aanwezigheid van de deelnemers tijdens de cursus te kunnen controleren, vragen wij u gedurende de hele cursus uw camera aan te zetten. 

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. 
 

ORDE_PO_3.jpg KNB-logo print.JPG


 

ALV en VVJ Studiemiddag: donderdag 17 juni 2021

(deze Studiemiddag stond eerst gepland op donderdag 21 januari 2021)

Onderwerp: Het coronavirus en de vastgoedpraktijk: een (tussentijdse) balans hoe het coronavirus haar sporen achterliet/-laat.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door Arno Moret, Michelle van den Brink en Katrien van Gisbergen, allen werkzaam bij CMS.

Inmiddels zijn we ongeveer een jaar verder dat de wereld werd opgeschrikt door het Corona-virus. Eerst nog in China en vervolgens denderde het virus in rap tempo over de wereld heen. Het land stond opeens in maart stil. De economie is op bepaalde sectoren zwaar getroffen maar binnen andere sectoren leek het juist wel beter te gaan en drukker te worden.

Hoe is het de juridische praktijk eigenlijk vergaan en kunnen we al de balans opmaken? De vraag hoe Covid van invloed is geweest en is op het bouw-, aanbesteding- en huurrecht zal daarvoor onder de loep worden genomen.

Arno Moret (advocaat bouwrecht bij CMS) samen met zijn collega’s Michelle van den Brink (advocaat aanbestedingsrecht bij CMS) en Katrien van Gisbergen (advocaat huurrecht bij CMS) zullen deze vraag en andere actualiteiten binnen deze rechtsgebieden beantwoorden en behandelen.

Het programma luidt als volgt:

Algemene Ledenvergadering
12.30 - 12.45 uur Ontvangst en registratie met broodjes deelnemers Algemene Ledenvergadering
12.45 - 13.30 uur Algemene Ledenvergadering voor leden van de VVJ

Studiemiddag:
13.30 - 13.45 uur Ontvangst deelnemers met koffie/thee (geen lunch) 
13.45 - 14.45 uur 1e deel lezing Aanbestedingsrecht (Michelle van den Brink) 
14.45 - 15.00 uur pauze 
15.00 - 16.00 uur 2e deel lezing Bouwrecht (Arno Moret) 
16.00 - 16.30 uur pauze 
16.30 - 17.30 uur 3e deel lezing Huurrecht (Katrien van Gisbergen) 
Vanaf 17.30 uur Borrel (indien de maatregelen dit toelaten)

Aanmelding/kosten
De bijeenkomst is vol (de deelnemers van 21 januari jl. zijn doorgeschoven naar deze Studiemiddag). Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is er beperkt plek in de zaal. U kunt zich aanmelden voor de reervelijst door een e-mail te sturen naar: info@vvj.nl. De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 3 juni 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VERDERE VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 16 of 23 september: Studiemiddag
- donderdag 11 of 18 november: Actualiteitendag Vastgoedrecht

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober: PROVADA, RAI Amsterdam (verplaatst van juni naar oktober)