Activiteiten

 


VVJ Studiemiddag: donderdag 17 september 2020

Onderwerp: Waardering en financiering van vastgoed

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Deze bijeenkomst gaat over de waardering van vastgoed in combinatie met de financiering van dat vastgoed. Vragen worden beantwoord als:

  • Hoe kijken financiers naar het vastgoed?
  • Waar baseren zij hun financiering op?
  • Wat is relevant?
  • Hoe kun je de structuur van een gebouw/het vastgoed dusdanig vormgeven dat zij zo optimaal mogelijk gefinancierd kan worden en waardoor het gebouw/vastgoed aantrekkelijker wordt voor een koper/belegger?

De studiemiddag wordt verzorgd door Joost de Vries, oprichter en eigenaar van JBR Institute (www.jbr.nl).

Tijdens deze sessie wordt op interactieve wijze uitgelegd wat de achterliggende variabelen zijn bij vastgoedwaardering. De sessie bestaat daartoe uit twee delen. In het eerste deel voor de koffiepauze worden met behulp van de Financial Mindmap (die Joost heeft ontwikkeld) de basisprincipes van finance beknopt uitgelegd. Tijdens het tweede deel van de sessie wordt de link gemaakt met vastgoedwaardering met enkele praktijkgerelateerde voorbeelden. Het doel van de bijeenkomst is een helder en makkelijk toepasbaar beeld te verkrijgen van vastgoedwaardering en vastgoedfinanciering en op welke specifieke zaken er hierbij in de (juridische) praktijk moet worden gelet.

Het programma luidt als volgt:

13.30 - 13.55 uur Ontvangst met koffie/thee (geen lunch)
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur Deel 1 presentatie 
15.30 - 16.00 uur Pauze
16.00 - 17.30 uur Deel 2 presentatie 
Vanaf 17.30 uur Borrel

Aanmelding/kosten
Vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is er beperkt plek in de zaal. De bijeenkomst is vol. U kunt zich aanmelden voor de reervelijst door een e-mail te sturen naar: info@vvj.nl. De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 3 september 2020. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

OVERIGE DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2020:

- donderdag 19 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

WELLICHT INTERESSANT VOOR UW AGENDA 2020:
- PROVADA 2020: dinsdag 3 t/m donderdag 5 november 2020 (was dinsdag 16 t/m donderdag 18 juni 2020)

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 21 januari: VVJ Actualiteitendag Vastgoedrecht 2021

De bijeenkomsten vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl