Menu

Activiteiten

VVJ Studiemiddag: donderdag 23 september 2021

Onderwerp Studiemiddag: Wet Kwaliteitsborging.

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De wet behelst een stelselwijziging die grote gevolgen zal hebben voor de wijze waarop aannemers, opdrachtgevers en het bevoegd gezag te werk gaan.

Daarnaast behelst de wet wijzigingen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek die samenhangen met de gewijzigde rollen van partijen.

Prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof zal uitleg geven over de nieuwe wet.

Locatie:
Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Het programma luidt als volgt:

13.30 - 13.55 uur Ontvangst deelnemers 
13.55 - 14.00 uur Opening
14.00 - 15.30 uur 1e deel lezing 
15.30 - 16.00 uur pauze 
16.00 - 17.30 uur 2e deel lezing 
Vanaf 17.30 uur Borrel 

Aanmelding/kosten
Leden kunnen aanmelden via de persoonlijke uitnodiging met inschrijflink die zij op 12 juli hebben ontvangen. De kosten voor deelname bedragen voor ledenvan de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). Leden hebben vanwege de beperkte beschikbaarheid voorrang op introducés.

Maximaal aantal deelnemers
Op dit moment is niet duidelijk welke Covid-19 maatregelen er op 23 september van toepassing zijn. Mogelijk is er vanwege coronamaatregelen (1,5 meter afstand) beperkt plek in de zaal. Voor de eerste 30 aanmeldingen wordt deelname definitief bevestigd. Voor de aanmeldingen daarna is deelname onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen. Leden hebben vanwege de beperkte beschikbaarheid voorrang op introducés.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 9 september 2021. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.
 

DATA VERDERE VVJ BIJEENKOMSTEN 2021:

- donderdag 18 november: Studiemiddag

DATA VVJ BIJEENKOMSTEN 2022:

- donderdag 20 januari: VVJ Actualiteitendag 
- donderdag 7 april: ALV en Studiemiddag
- donderdag 16 juni: Studiemiddag
- donderdag 15 september: Studiemiddag
- donderdag 17 november: Studiemiddag

De bijeenkomsten vinden in principe plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN:
- Dinsdag 26 t/m donderdag 28 oktober: PROVADA, RAI Amsterdam (verplaatst van juni naar oktober)