Activiteiten

VOLGENDE VVJ STUDIEMIDDAG:

Thema:
Circulariteit in het vastgoed

Datum: donderdag 21 november 2019

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

De studiemiddag wordt verzorgd door ir. P. (Paul) de Ruiter en mr. E.F. (Emil) Verheul.

Eerste deel "Circulariteit in vastgoed":
Circulariteit in het vastgoed is nu helemaal hip, maar wat betekent circulariteit voor ons goederenrecht? Emil Verheul vertelt hier over. Hoe ver kun je gaan met het deelbaar maken van gebouwen? Is een leasegevel een mogelijkheid, of kan dit niet i.v.m. bestanddeelvorming? Hoe zit het met de financieringspraktijk? Wat betekent dit voor het hypotheekrecht? 

Tweede deel "Circulair bouwen":
In het Amstelkwartier is een uniek hotel "QO Amsterdam" gebouwd. In het innovatieve ontwerp worden zoveel mogelijk de vier kringlopen gesloten, op gebied van energie, water, afval en materiaalgebruik. Architect Paul de Ruiter vertelt over dit project, zijn andere projecten en over circulair bouwen in het algemeen.

Programma (onder voorbehoud):

13.30 - 13.55 uur: Ontvangst en registratie met broodjes
13.55 - 14.00 uur: Welkomstwoord van de voorzitter/bestuurslid van de VVJ
14.00 - 16.00 uur: 1e deel lezing
16.00 - 16.30 uur: Pauze
16.30 - 17.30 uur: 2e deel lezing
Vanaf 17.30 uur: Borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via deze link.
Indien u per email een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u beter aanmelden via de link in de uitnodiging.
Uw gegevens zijn dan al (grotendeels) ingevuld.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 3 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     


De groepsgrootte bedraagt maximaal 80 personen. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van uw inschrijving in het geautomatiseerde systeem. U krijgt direct na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u daarvan ook bericht.

De kosten voor deelname bedragen voor u als lid van de VVJ slechts € 150,00 (introducés betalen € 225,00). U ontvangt na inschrijving separaat een factuur. Pas na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloze annulering is mogelijk tot 7 november 2019. Daarna blijft de verplichting tot betaling. Indien u toch verhinderd bent, dan kunt u een plaatsvervanger laten deelnemen (let op: indien dit een niet-lid betreft, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor het verschil in deelnamekosten van een lid en niet-lid. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling).

Advocaten die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.


VVJ ACTUALITEITENDAG VASTGOEDRECHT:

datum: donderdag 23 januari 2020

Locatie: Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. Voor nadere info zie www.karelv.nl

Concept-programma:

09.45 – 10.30 uur Ontvangst
10.30 – 10.40 uur Welkom en opening door de dagvoorzitter
10.40 – 11.40 uur Presentatie 1
11.40 – 12.40 uur Presentatie 2
12.40 – 13.30 uur Lunchpauze
13.30 – 14.30 uur Presentatie 3
14.30 – 15.30 uur Presentatie 4
15.30 – 16.00 uur Pauze
16.00 – 17.00 uur Presentatie 5
17.00 uur Afsluitende borrel

INSCHRIJVEN
U kunt zich nog niet inschrijven.

Aan het bijwonen van de studiebijeenkomst worden 5 studiepunten toegekend. Ten behoeve van (kandidaat)notarissen die de studiebijeenkomst hebben bijgewoond zal de presentielijst achteraf ten behoeve van puntentoekenning worden toegezonden aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

     


DATA VVJ STUDIEMIDDAGEN 2020:

- donderdag 9 april
- donderdag 11 juni
- donderdag 17 september
- donderdag 19 november

De Studiemiddagen vinden plaats in Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1 in Utrecht. 
Voor nadere info zie www.karelv.nl

WELLICHT INTERESSANT VOOR UW AGENDA 2020:
- PROVADA 2020: dinsdag 16 t/m donderdag 18 juni 2020