Profiel van R.P. Antonisse

R.P. Antonisse

  Dit profiel is 1480 keer bekeken door gasten en 0 keer door leden.

  Adresgegevens

  Naam : R.P. Antonisse
  Adres : Postbus 2007
  Postcode/Plaats : 1801 EA ALKMAAR
  Telefoonnr. : 072 - 535 0525
  E-mail adres : rantonisse@efk.nl

  Overige gegevens

  Kantoor : EFK Juristen
  Datum voltooiing Grotius opleiding :
  Vorige werkkringen en functies :

  .

  Huidige rechtsgebieden waarop u actief bent :

  .

  Specialisatie binnen onroerend goed :

  .

  Uw publicaties op dit domein :

  .

  Soort lid : lid
  Functie : jur. adviseur
  Fax : 072 - 535 0529
  URL kantoor :
  Titel :
  Voorletters :
  Debiteurennummer :